Ziarnko gorczycy

Nie chodzi o to, żeby twoja wiara była duża, ale żeby rosła. Jak ziarnko gorczycy: małe, a rozwija się.

Ziarenko gorczycy ma niespełna milimetr średnicy. W naszych warunkach wyrasta zeń krzaczek o wysokości co najwyżej kilkudziesięciu centymetrów. W Izraelu, nad Jeziorem Galilejskim, gorczyca pnie się wysoko, nierzadko sięgając 4 metrów. I choć jest krzewem, wygląda niemal jak drzewo, zaś ptaki z upodobaniem wyłuskują jego smakowite i aromatyczne ziarna.

To faktycznie imponujący przyrost, który jest obrazem dynamiki Królestwa Bożego w Jezusowych przypowieściach (Mt 13,31-32; Mk 4,31-32; Łk 13,19):

„Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach”.

W innych miejscach siłę ziarenka gorczycy Jezus przyrównuje do wiary uczniów (Mt 17,20; Łk 17,6).