Patriotyzm

Usłyszałem dzisiaj w radiu: patriotyzm polega na tym, że człowiek jest gotów UMRZEĆ za Ojczyznę.

Rzeczywiście w ciągu ostatnich dwóch stuleci osiągnęliśmy poziom Nobla w dziedzinie umierania za Ojczyznę. Więc może czas zmienić kierunek studiów i zacząć się uczyć ŻYĆ dla Ojczyzny? O ile egzaminy wstępne nie okażą się za trudne, zwłaszcza pisemny z uczciwości i ustny z wzajemnego szacunku…

Obrazek: Banksy, trochę przerobiony przeze mnie na okoliczność patriotyzmu.