26 czerwca 2022

Z zapałem

Nie wystarczy unikać zła. Trzeba czynić dobro. Nie wystarczy samo czynienie dobra. Trzeba to robić z zapałem.

Żydowska legenda mówi, że po śmierci Najwyższy umieszcza sprawiedliwych na jeden rok w czyśćcu: na sześć miesięcy w upale i na sześć miesięcy w chłodzie. W słonecznym skwarze pokutują za złe uczynki. W śniegu i chłodzie odbierają karę za dobre uczynki, które spełnili opieszale, niechętnie i bez zapału.

[zdjęcie z sieci]