Z zapałem

Nie wystarczy unikać zła. Trzeba czynić dobro. Nie wystarczy samo czynienie dobra. Trzeba to robić z zapałem.

(więcej…)