Przestępny

Czy ktoś kto urodził się 29 lutego obchodzi urodziny tylko co cztery lata? A w którym dniu ma osiemnastkę?

To zależy. W Polsce – 28 lutego. W Ameryce – 1 marca. Kwestię regulują zwyczaje. Wszystko z powodu roku przestępnego. Ziemia obiega Słońce przez około 365,25 dnia. Co cztery lata się to wyrównuje dodając jeden dzień na końcu lutego. Obliczyć zatem można prosto: jeżeli dwie ostatnie cyfry daty roku dzielą się przez cztery (np. …20, …24, …28), to rok jest przestępny. Jeżeli na końcu mamy dwa zera (800, 1990) to rok nie jest przestępny, chyba że liczba roku dzieli się przez 400 (1600, 2000 i 2400 to lata przestępne) – w ten sposób wyrównuje się jeszcze małe niedociągnięcia czasowe. W sumie i tak nie ma na co narzekać. W kalendarzu żydowskim (księżycowym) w roku przestępnym mamy jeszcze jeden dodatkowy miesiąc (Adar). Kiedy Żydzi mają rok przestępny? Siedem razy w ciągu dziewiętnastu lat…

Dlaczego dodatkowy dzień jest akurat w lutym? Bo dołożono go jeszcze w starożytności, gdy rok zaczynał się 1 marca, a luty był ostatnim jego miesiącem. Śladem tego są łacińskie i pochodzące stąd np. angielskie nazwy miesięcy: september – to „siódmy miesiąc” – obecnie wrzesień, „oktober” – ósmy – październik itd. według dawnej miary były to miesiące siódmy i ósmy, dziś – licząc od stycznia – dziewiąty i dziesiąty. Zmianę kalendarza wprowadzili wskutek wybuchu wojny na terenie obecnej Hiszpanii. Do jej prowadzenia potrzebny był nowy, prężny senat. Przyspieszono wybory. Senat obejmował kadencję w pierwszym dniu roku, więc na okoliczność potrzeby zaprzysiężenie zrobiono 1 stycznia. I początek nowego roku także. I tak już pozostało.

Jest też ciekawostka kościelna związana z rokiem kościelnym. Przed reformą kalendarza liturgicznego w 1969 rok świętego Macieja obchodzono 24 lutego, a w roku przestępnym – 25. Potem, ze względu na przypadający już w tym czasie często Wielki Post – święto Macieja przesunięto na 14 maja.

29 lutego zawiązała się Konfederacja Barska (1768). W 1936 roku ukończono w tym dniu budowę kolei linowej na Kasprowy Wierch. Prace zajęły jedynie osiem miesięcy. U nas pięć razy dłużej remontuje się czterokilometrowy odcinek drogi w Międzybrodziu.

29 lutego zdarza się nieczęsto – tylko raz na cztery lata. Stąd jest on okazją do obchodów Dnia Chorób Rzadkich. Coraz więcej jest schorzeń, o których nie piszą w podręcznikach, a zapada na nie nie więcej niż 0,05 procenta populacji. Jeśli tak dalej pójdzie to okazać się może kiedyś, że choroby są tak indywidualne, jak odciski palców i każdy ma swoją. Bogu dzięki, sami już pewnie takich czasów nie dożyjemy…