Nastrój

– Ludzie bez poczucia humoru są nie tylko niemiłym towarzystwem, ale od strony moralnej błądzą – pisał onegdaj święty Tomasz z Akwinu.

Powiem wiecej: żeby osiągnąć sukces, żeby czegoś się w życiu dorobić, nie trzeba wstawać wcześniej. Trzeba wstawać w dobrym humorze.

Dobrego tygodnia Wszystkim życzę. I dobrego nastroju po przebudzeniu.