Życzę wszystkim:

– zdrowych,
– spokojnych
– i radosnych Świąt.

Żeby te Święta były właśnie takie, wystarczy:
– jeść i pić z umiarem,
– ustąpić mądrzejszym a przebaczyć głupszym,
– nie traktować samych siebie zanadto poważnie.

A ponieważ w obiegu w większości są albo jakieś graficzne słodkości, albo dzieła wielkich zagranicznych mistrzów, ośmielam się zacytować pasterzy z Łukaszowej Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i zawołać „chodźmy i zobaczmy” fragment obrazu „Narodziny Pańskie”, który w roku 1913 wyszedł spod pędzla Wlastimila Hofmana, zwanego polskim Fra Angelico.