22 maja 2022

Niewiara

Przeciwieństwem wiary nie jest bezbożność. Bo wiara określa relacje nie tylko do Boga. Przeciwieństwem wiary jest lęk.
Człowiek, który w nic nie wierzy, ze strachu gotów jest uwierzyć we wszystko.

[grafika, to mój Magritte: „Sztuka konwersacji”, 1953 r.]