Góra Tabor

Tradycja wskazuje ją, jako miejsce Przemienienia Chrystusa.

W krypcie pod prezbiterium znajdują się wizerunki czterech innych przemienień Jezusa:
– Narodzenia (przemienienie Boga w człowieka),
– Eucharystii (przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pańską),
– Ofiary (przemienienie życia w śmierć Jezusa),
– Zmartwychwstania (przejścia ze śmierci do życia).

Proszę zobaczyć zdjęcia (część moich, ale nie umiem w czeluściach cyfrowego archiwum znaleźć wszystkich, więc kilka z pochodzi z sieci).

Tabor, stojąc samotnie wśród galilejskich pól, robi wrażenie wyższej, niż jest na prawdę (588 m npm). Jej szczyt stanowi równina 1200×400 metrów. Onegdaj stały tu trzy bazyliki. Wzgórzem władali krzyżowcy, potem Saraceni. Pozostającymi tu ruinami zarządzali franciszkanie z Nazaretu. W XX w. zbudowano obecny kościół. Bryłą przypomina skupisko trzech namiotów: dla Jezusa (część główna), Mojżesza i Eliasza (wieże, między którymi wchodzi się do wnętrza).

Dokładnie 400 km od Bielska-Białej, w pół drogi między Pragą a Czeskimi Budziejowicami, leży miejscowość Tábor. Nazwali je tak osiadli tutaj na początku XV w. prascy Husyci (wcześniej to było Hradiste), których – ze względu na radykalne poglądy nie tylko religijne, ale także społeczne i poltyczne (zniesienie pańszczyzny itp.) nazywano, od miejsca osiedlenia, Taborytami.