Fajna Ewangelia: Przekonanie

Eureka! Znalazłem, jaki grzech jest dzisiaj najpopularniejszy. To oczywiście… Zresztą: proszę posłuchać.

Ta fajna Ewangelia Mt 21,23-27:
Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?»
Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?»
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».
Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Ta fajna modlitwa Tomasza z Akwinu:
Panie, ustrzeż mnie przed przekonaniem, że muszę zabrać głos zawsze i w każdej sprawie.