Stopa życiowa

Jest rok 1964. W co trzecim domu jest telewizor, w co dziesiątym lodówka. A telefonów i samochodów prawie nie ma wcale.

Przeszukuję na okoliczność wszelkich ciekawych faktów kronikę parafii w Jasienicy na Śląsku Cieszyńskim. Jest rok 1964. Z okazji przypadającego w tym roku 20-lecia PRL-u (za jego początek uważa się Manifest Lipcowy ’44), w różnych miejscach pojawiły się plakaty informujące, że w Jasienicy (wówczas liczącej około 500 domów i 3,3 tysiąca mieszkańców) znajduje się:

– 181 telewizorów
– 485 radioodbiorników
– 17 telefonów
– 12 samochodów
– 432 motocykle
– 46 lodówek
– 472 pralki.

Oznacza to, że prawie w każdym domu jest radioodbiornik, motocykl i pralka. W co trzecim domu jest telewizor, w co dziesiątym lodówka. A telefonów i samochodów prawie nie ma wcale.

„Świadczy to niewątpliwie o wydatnym podniesieniu stopy życiowej mieszkańców” – podsumowuje wpis w kronice ówczesny proboszcz.

[zdjęcie z sieci]