Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień day-by-day: dzień pierwszy. Co się wydarzyło?

🌴 Jezus kwateruje w domu Łazarza, którego nieco wcześniej – w czwartym dniu od pochówku – przywrócił do życia. Łazarz mieszka razem z siostrami – Martą i Marią – w oddalonej od Jerozolimy o 2,8 km Betanii. Nazwa ta po hebrajsku oznacza „dom biedaków”. Dziś oficjalnie nie funkcjonuje, zastąpiona przez Al-Azarijja, czyli Lazarium – od grobu Łazarza, który stanowi dziś pielgrzymkową „atrakcję” tego miejsca.

🌴 W Betanii – sześć dni przed Paschą, a więc prawdopodobnie w sobotę (szabat) przed Niedzielą Palmową, podczas uczty, Maria (siostra Łazarza) namaszcza stopy Jezusa olejkiem nardowym, wartym 300 denarów czyli dziesięć najniższych krajowych pensji (około 20 tysięcy złotych). W niedzielny poranek – w pierwszy dzień żydowskiego tygodnia – Jezus pachnące nardem stopy wkłada w sandały i rusza do Jerozolimy. Wysyła uczniów do wioski, która jest przed nimi. To Betfage („dom fig”), które leży w połowie drogi między Betanią a Jerozolimą. Przez obie wioski prowadzi szlak pielgrzymkowy i kupiecki z Jerycha do Jerozolimy (tą trasą szedł napadnięty przez zbójców podopieczny Miłosiernego Samarytanina z Jezusowej przypowieści). W Betfage, na polecenie Jezusa, uczniowie „uprowadzają” oślątko, by Jezus siedząc na jego grzbiecie mógł niczym prorok przekroczyć bramy Świętego Miasta.

🌴 Po przejściu przez Betfage pozostaje jeszcze pokonanie Góry Oliwnej. Schodząc z niej w dolinę potoku Cedron Jezus zatrzymuje się na małym punkcie widokowym. Stąd patrzy na piękno Jerozolimy. I płacze nad miastem, że nie zostanie z tego, co widzi, kamień na kamieniu, który by nie było zburzony. Na punkcie widokowym stoi dziś niewielki kościół, którego bryła przypomina kroplę łzy. Kościół nazywa się „Dominus flevit” (Pan zapłakał). To już drugi raz – w krótkim czasie – jak Jezus zapłakał. Pierwszy raz to się zdarzyło, kiedy doniesiono mu o śmierci Łazarza.

🌴 Jezus wjeżdża do Jerozolimy przez Bramę Złotą. Tutaj, według Protoewangelii Jakuba, Anna przywitała pocałunkiem swojego męża Joachima. Achim wracał po czterdziestu dniach (kwarantanna) przebywania na pustyni, wśród pasterzy. A powitalny pocałunek był momentem Niepokalanego Poczęcia Maryi – córki Ani i Achima. Według proroka Ezechiela brama ta miała pozostać zamkniętą, bo przez nią kiedyś wejdzie Mesjasz. Żywiący to przekonanie Żydzi modlili się przy Złotej Bramie tak, jak dziś czynią to przy Ścianie Płaczu – jedynej pozostałości dawnej Świątyni. Tak było do roku 1530, kiedy bramę zamurowali władcy osmańscy. I taką owa brama pozostaje do dziś, czekając na przyjście Mesjasza na końcu czasów. Trochę analogicznie na tę pamiątkę w Rzymie zamurowuje się bramy w bazylikach większych, otwarte jedynie podczas trwania Roku Jubileuszowego.

🌴 Podczas wjazdu do Jerozolimy dochodzi do pierwszego incydentu: z faryzeuszami. Oburzeni, że miejscowe wyrostki witając Jezusa, tytułują go „Synem Dawida”, domagają się, aby Jezus stanowczo się od tych okrzyków odciął oraz by ich zabronił. Jezus odpowiada sławetnym zdaniem: „jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą”.

🌴 Brama Złota w czasach Jezusa jako jedyna prowadzi bezpośrednio na wzgórze świątynne. Po jej przekroczeniu Jezus udaje się więc bezpośrednio do Świątyni, gdzie dochodzi do kolejnego incydentu. Jezus splata bicz z postronków, wypędza kupców i przewraca stoły bankierów. Kupcy handlują zwierzętami składanymi w ofierze – od gołębia, po cielaka. Bankierzy zamieniają walutę: trefne pieniądze rzymskie z wizerunkiem cesarza (dlatego trefne) na żydowskie (z podobizną palmy, albo zwyczajnym wzorem geometrycznym i dlatego koszerne). Bo tylko koszernymi monetami można złożyć ofiarę w świątyni.

🌴 Jezus spotyka się jeszcze z przybyłymi na święto Paschy Grekami. Spotkanie organizują apostołowie Filip i Andrzej. Ci Grecy, to sympatycy judaizmu. Żydzi poza ojczyzną prowadzą z powodzeniem działalność misyjną. Ci Grecy pewnie wkrótce zostaną prozelitami, czyli przyjmą judaizm. W rozmowie z nimi Jezus odwołuje się do pięknego porównania agrarnego: ziarno jedynie wówczas przynosi plon, jeśli wrzucone w ziemię najpierw obumrze. Podczas tego spotkania daje się słyszeć głos Ojca z nieba, który rozmówcy Jezusa biorą za odgłos gromu. Ojciec zapewnia tubalnym głosem, że uwielbi Jezusa. W podobnym tonie wypowiadał się już dwukrotnie wcześniej: podczas chrztu Jezusa w Jordanie oraz Jego w trakcie Jego przemienienia na górze.

🌴 Późnym popołudniem, gdy blask słońca przygasa, Jezus zbiera apostołów i wraz z nimi wraca tą samą drogą – czyli via góra Oliwna i Betfage – do domu Łazarza i jego sióstr na nocleg. Tak przebiega pierwszy dzień tego tygodnia – Niedziela Palmowa.