Madzia z Moskwy?

Co łączy Marię Magdalenę ze stolicą Rosji?

Magdalena – znaczy pochodząca z Magdali. To było miasto w pobliżu Tyberiady, nad Jeziorem Galilejskim, liczące ok. 4 tysiące mieszkańców, którzy bogacili się handlem rybami. Nazwa miejscowości pochodzi od hebrajskiego „migdal”, co oznacza „wieżę”. Talmud wspomina o Migdal Nunaja, czyli Wieży Ryb. Suszono je tutaj i solono na sprzedaż. Dlatego osadę nazywano też po grecku Tarichea („solone ryby”).

Potem miasto przestało istnieć, zburzone przez wojska Wespazjana podczas żydowskich powstań przeciw Rzymianom. Dopiero w roku 1910 osiadła tutaj grupa emigrantów – syjonistów z Rosji. Założyli osadę – gospodarstwo, które na cześć kraju pochodzenia nazwali Ahuzat Moskva czyli „Majątek Moskwa”. Epizod był krótki. Gospodarstwo padło. Teren kupili prywatni inwestorzy. Ale „moskiewski” epizod w historii pozostał.W latach 20. mieszkało tutaj 50 osadników. Dziś populacja liczy ich niespełna dwa tysiące. Osada ma swój samorząd. Dumnie nosi starożytne imię Migdal. W miejscu domu Marii Magdaleny niemieccy katolicy zbudowali kościół.