Różnica

Wchodzę do starego kościółka – dajmy na to św. Barbary w Mikuszowicach. Staję przed ołtarzem i widzę:

1. Świętego Piotra z kluczami.
2. Świętego Mikołaja. W prawej ręce ma pastorał, w lewej księgę Ewangelii a na niej trzy grudka złota, które podrzucił trzem ubogim pannom, co gdy pieniędzy na posag nie miały, własny ojciec kazał im iść na ulicę i zarobić swoim ciałem.
3. Łukasza Ewangelistę – łatwo poznać, bo przy lewej nodze leży przedstawiciel bydła – zwierzęcia ofiarnego – a on dużo pisze o miłosierdziu Bożym, które zastępuje wszelkie ofiary ze zwierząt.
4. Christus Salvator – Zbawiciel, który w lewej dłoni trzyma świat, a prawą go błogosławi.
5. Biskup Wojciech – rozpoznawalny przez trzymane wiosło – dostał nim w plecy, zanim pogański kapłan utopił w jego piersi oszczep.
6. Po przeciwnej stronie biskup Stanisław wywodzi z grobu Piotrowina – niech zaświadczy, że swoją ziemię Kościołowi ofiarował (zanim wprowadzono księgi wieczyste).
7.Krzyż nad tabernakulum, co Mękę Pańską pokazuje – że Ciało Jezusa na krzyżu zostało umęczone – to samo, co je w Komunii spożywamy.
8. Basia z kielichem – miniaturka świętej patronki, która przypomina, że uwięzionej Barbarze anioł Komunię świętą przyniósł.
9. Cheruby – dwa anioły, tak samo jak nad Przebłagalnią czyli pokrywą Arki Przymierza z Dekalogiem, laską Aarona i miską manny się pochylały, tak teraz tabernakulum strzegą, koronę podtrzymując nad królewskim majestatem Chrystusa.
10. Barbara w całej okazałości: uśmiechnięta i zapatrzona w prawo na swojego Oblubieńca – Zbawiciela Świata. W ręku trzyma kielich z hostią i miecz, którym jej rodzony ojciec głowę odciął (sami źli ojcowie – ten od dziewczyn świętego Mikołaja, a teraz tatusiek Basi). W tle wieża, gdzie ją ojciec więził.
11. Basia z mieczem – druga miniaturka Basi. W sumie w ołtarzu są trzy postaci Barbary, choć historycy mówili, że to niemożliwe, że to może jest jeszcze Małgorzata i Katarzyna. Nie znają się. Basia z kielichem oznacza pneumę – ducha Barbary, świat jej wiary i niebiańskich pragnień. Basia z mieczem oznacza psyche – duszę ożywiającą. A ta największa Barbara w środku – somę – ciało męczennicy. Soma, pneuma i psyche tworzą całego człowieka w myśl greckich filozofów, a nasza Basia ich czytała i umiała.
12. Jan – drugi z Ewangelistów – orzełek się do niego przymila, jest znakiem wzniosłości Janowej Ewangelii.
13. Akeda – Abraham już prawie składa swojego syna Izaaka w ofierze, gdy anioł powstrzymuje go przed śmiertelnym ciosem i w zamian każe ofiarować zaplątanego w krzaki baranka. Obaj – Izaak i baranek – symbolizują samego Jezusa.
14. Matka Boska – z drugiej strony Barbary. Tak jak przy śmierci Józefa, również przy Basi-męczennicy stoją właśnie Jezus i Maryja. Z tego powodu oboje – Józef i Barbara – są patronami dobrej śmierci.
15. Baranek – wspiął się na sam szczyt i położył na księdze z siedmioma pieczęciami, jak w Apokalipsie. Będzie zaraz imiona zbawionych czytał. A w księdze zapisany jest każdy, kto się rodzi. Gdy czyni zło, jego imię staje się bladsze. Ważne, żeby nie zniknęło. Wszystko w naszych rękach.

Wchodzę do współczesnego kościoła. Z piętnaście razy większy od tego drewnianego ze świętą Barbarą. Patrzę sobie, a tam:

1. tabernakulum,
2. Jan Paweł II,
3. Pan Jezus,
4. siostra Faustyna,
5. jakieś uschłe patyki.

Myślę sobie, czy z kościołem nie jest trochę tak jak ze sklepem: im mniej towaru, tym trudniej o klienta?