Ludzie

Są tacy, którzy coś zrobili i tacy, którzy coś zepsuli. Owszem, można znaleźć takich, którzy niczego nie zrobili. Ale nie ma takich, którzy niczego nie zepsuli.

[Pierwszego ślimaka tegorocznego zdjąłem dziś o poranku. Nic nie robił. Tylko się wygrzewał. Trochę promieni słonecznych zepsuł, co się cieniem położyło na Bogu ducha winnej ścianie.]