Adwent: dlaczego cztery niedziele?

Bo – w przeciwieństwie do trójki, która jest liczbą boską, doskonałą i niebiańską – czwórka jest liczbą ziemską.

Tyle właśnie jest stron świata, tyle żywiołów, tyle – przynajmniej w naszych okolicach – pór roku. Ziemska czwórka jest uzupełnieniem niebiańskiej trójki. Zsumowane dają siedem – liczbę doskonałości – a pomnożone – dwanaście – liczbę pełni.

Adwent trwa cztery niedziele także na pamiątkę czterech tysięcy lat oczekiwania na Mesjasza. W kolędzie śpiewamy: „Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, cztery tysiące lat wyglądany…”. Skąd te cztery tysiące lat?

Najpierw z obliczeń rabinicznych. Jedna z najważniejszych tradycji utrzymuje, że świat został stworzony 6 października 3761 roku p.n.e. Ten 6 października, to data w naszym kalendarzu juliańskim, gdy wówczas przypadał dzień Rosz Haszana – Głowa Roku – czyli pierwszy dzień hebrajskiego miesiąca Tiszri. W roku 2022 Rosz Haszana rozpoczął się o zachodzie Słońca 25 września (co roku jest inaczej, bo oba kalendarze nieco się różnią – nasz jest słoneczny, a hebrajski – księżycowy). Skoro świat został stworzony w 3761 roku p.n.e., to znaczy, że teraz w kalendarzu żydowskim jest rok 5783.

Oczywiście 3761 to nie 4000 lat, ale blisko. Inne tradycje, w tym na przykład bizantyjska, obliczają stworzenie świata nawet na około 5500 rok p.n.e. A w naszym przypadku wzięto pod uwagę obliczenia, które skorygował i ostatecznie przedłożył żyjący na przełomie VII/VIII wieku benedyktyn angielski Beda zwany Czcigodnym albo Wspaniałym. Beda w swojej „Kronice świata” podaje, że Chrystus urodził się w 3952 od stworzenia świata. Czyli mamy – na okrągło licząc – cztery tysiące lat.

Swoje trzy grosze w tej kwestii wtrącił również anglikański biskup Jakub Ussher. W XVII wieku. On w ogóle wymyślił termin „Annus mundi” – czyli „rok 0” i obliczył, że świat został stworzony wieczorem 22 października 4004 roku p.n.e. Ussher obrachował, że Abraham urodził się w roku 1996 p.n.e., zaś Adam został stworzony około 2005 lat przed Abrahamem. Suma tych lat daje niemal dokładnie 4000. Ussher wziął pod uwagę i to, co wiemy dziś, że Jezus – wbrew obliczeniom mnicha Dionizego urodził się około 4 r. p.n.e. (dlatego piszę tutaj „przed naszą erą”, a nie „przed Chrystusem”). I wszystko jasne. I właśnie dlatego Adwent obejmuje cztery niedziele.

Bajdełej: Ussher wyliczył, że pierwszy upadek i wypędzenie z Raju miały miejsce 15 listopada 4004 r. p.n.e.

[foto z sieci]