Dwanaście

Czy przed wyborem apostołów Jezus oglądał swoje dłonie?

Apostołowie

Ewangelia wspomina o wyborze 12 apostołów (Łk 6,12nn). Wśród nich są rybacy, jest poborca podatkowy oraz inni fachowcy i… ani jednego rabina, kapłana czy lewity. Trudno się dziwić. Najwyższy też zawsze wybiera amatorów: Noe nie jest stoczniowcem ani szkutnikiem a ma zbudować arkę, Mojżesz jest pastuchem a ma robić za ambasadora swojego ludu wobec faraona a Gedeon – poczciwy chłop od młocki będzie dowódcą armii. Wszyscy apostołowie to Żydzi. 11 pochodzi z Galilei, tylko jeden z Judiei – Judasz z Kariotu.

W ciele

Liczba 12 jest święta, oznacza porządek, zorganizowanie, harmonię i doskonałość. Łączy pierwiastek boski i ludzkie, niebiański i ziemski. Występuje także w… ludzkim ciele. 1 serce, 2 oczu, 7 kręgów szyjnych, 10 palców, 32 zęby – czegóż mamy 12? Paliczków w palcach jednej słoni lub stopy. Każdy z 4 palców na po 3 paliczki – razem 12. W „palcach” a nie w kciuku czy w paluchu, które mają tylko po dwa paliczki. Tak w ogóle paliczki to kostki tworzące najbardziej „wystającą” część palców. Dzięki elastycznym połączeniom możemy zginać palce i cokolwiek nimi chwytać. TK trochę tak, jakby apostołowie mieli chwytać ludzi dla Nieba. Uczynię was rybakami ludzi – powiedział im Jezus.

Liczba wyjątkowa

Dlaczego? Bo jest iloczynem liczb 3 i 4. 3 – oznacza Boga i niebo (trzy osoby boskie). 4 – kojarzy się z ziemią (strony świata, żywioły). Gdyby te liczby dodać, otrzymamy 7 – liczbę doskonałości i piękna. A jeśli je pomnożyć, mamy naszą dwunastkę.

Już w świecie pogańskim znajdziemy całą masę przykładów szacunku dla tej liczby:

 • 12, to liczba znaków zodiaku – naszego i chińskiego.
 • Znamy 12 bogów olimpijskich,
 • 12 prac miał wykonać Herkules,
 • a Rzymianie spisali swoje prawa na 12 tablicach z brązu.
 • Rok dzieli się na 12 miesięcy, a dzień na 12 godzin. Na znak całorocznej obfitości pożywamy 12 potraw wigilijnych.
 • Słyszymy o 12 rycerzach okrągłego stołu i 12 karpackich rozbójnikach.

W Starym Testamencie

Dwunastka panoszy się w Biblii. Zajrzyjmy najpierw na karty Starego Testamentu:

 • 12, to liczba synów Jakuba i plemion (pokoleń) Izraela.
 • 12 źródeł bije w Elim (Lb 33,9).
 • 12 kamieni szlachetnych zdobi szatę kapłana Aarona (Wj 28,9).
 • 12 zwiadowców eksploruje Ziemię Obiecaną (Lb 13).
 • 12 kamieni dobył z łożyska Jordanu Jozue, gdy Izraelici przekroczyli rzekę suchą nogą, aby wejść do Ziemi Obiecanej (Joz 4).
 • 12 chlebów kładziono na ołtarzu (chleby pokładne) jako ofiarę dziękczynną (Kpł 24,6).

W Ewangelii

W Nowym Testamencie znajdujemy 12 koszów ułomków, które pozostawiły rzesze na pustkowiu, nakarmione przez Jezusa cudownie rozmnożonym chlebem (J 6). Ale przede wszystkim 12 jest liczbą apostołów, tak mocno kojarzoną z ich gronem, że ową grupę Ewangelia określa mianem „Dwunastu”, pisząc to słowo dużą literą (Mt 10,5; Mt 20,17; Mt 26,14.47 itd).

W Apokalipsie

Miejscem, w którym Biblia aż ocieka liczbą 12 jest Apokalipsa. Dwunastka wzmiankowana jest tutaj aż 22 razy. Jeruzalem zbudowane jest na 12 warstwach fundamentu, ma 12 bram z 12 pereł, a pilnuje ich 12 aniołów (Ap 21). Głowę Niewiasty zdobi wieniec z 12 gwiazd (Ap 12). 12, to także liczba tysięcy, a więc nieskończonej, niepoliczalnej grupy zbawionych z każdego pokolenia. A ponieważ pokoleń jest dwanaście, więc 12 podniesiona do potęgi drugiej dale imponującą rzeszę 144 tysięcy zbawionych (Ap 7), której to liczby nie należy traktować dosłownie (choć takie próby w przeszłości podejmowano), ale tak, jak została użyta, czyli w odniesieniu do rzeczy, której nikt nie jest w stanie policzyć, tylko sam Bóg.

[Foto: portal katedry w Bielsku-Białej: drzwi wejściowe otacza 12 medalionów z postaciami apostołów]