Nie wszystko da się zobaczyć

Sala operacyjna. Chirurg rozkroił pacjenta. Naprawił, co było popsute. Zaszył. Udało się. Mocując się z maską i rękawicami pyta złośliwie instrumentariuszkę:
– I co, udało się pani zobaczyć tam w środku duszę tego człowieka?
– A panu, doktorze, udało się zobaczyć tam w środku jego cierpienie?