Cervantes i różaniec

Autor Don Kichota miał niedowład lewego ramienia.

Było to skutkiem ran odniesionych 7 października 1571 r. podczas morskiej bitwy pod Lepanto, w której uczestniczył, walcząc siłą woli z gorączką, a trzymanym w ręku arkebuzem – z tureckimi żołnierzami.
W bitwie siły chrześcijańskiej Świętej Ligi zadały flocie osmańskiej tak dotkliwe straty, że ta już nigdy się nie odrodziła. Papież Pius V przypisał zwycięstwo skuteczności modlitwy różańcowej, do której dwa lata wcześniej wezwał wiernych. Na pamiątkę ustanowił święto Matki Boskiej Różańcowej.

(Foto: Don Kichote – szkic Salvadora Dali – do obejrzenia w Ochorowiczówka – Muzeum Magicznego Realizmu w Wiśle).