„Tak”

Ratując życie innych – oddali własne.

Dokładnie 80 lat temu – 24 marca 1944 – przed świtem w Markowej banda żandarmów niemieckich i granatowych policjantów zamordowała ośmioro Żydów oraz ukrywających ich Józefa i Wiktorię Ulmów a w następnej kolejności także ich dzieci.

W domu Ulmów znaleziono później księgę Pisma Świętego. W Ewangelii świętego Łukasza można zobaczyć na czerwono zakreślony tytuł rozdziału z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Obok podkreślenia stoi zapisane ołówkiem krótkie „tak”.

Dzień męczeństwa Samarytan z Markowej – jak mówi się o Ulmach – wyznaczono jako dzień pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej.

Ratując życie innych – oddali własne. Z tego powodu społeczność Żydowska przyznała im pośmiertnie tytuł „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” a Kościół wyniósł na ołtarze.