Fajna Ewangelia: „12”

Dlaczego Apostołów nie było równo dziesięciu, czyli o bardzo fajnej liczbie dwanaście.

Ponadto o zadaniach Achillesa i Asteriksa oraz różnych innych takich tam. Zapomniałem tylko powiedzieć w nagraniu o kamieniach, które Jozue postawił na pamiątkę przejścia przez Jordan. Też ich było 12 (Joz 4).

Ta fajna Ewangelia to Mt 10,1-7:
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».