Ręka

Fajna Ewangelia: o uzdrowieniu uschłej kończyny.

Spróbuj trzymając rękę w kieszeni zapiąć guziki, zawiązać sznurówkę, ukrócić kromkę chleba, posmarować ja masłem, wykąpać się… O tym, o ręce jest te 5 minut. No dobra, tym razem 13😮 Ale za to ja końcu dowcip opowiadam 🤪.

Ewangelia Mk 3,1-6:
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.