Mądrość

Skąd piasek z dna Niemna na Wawelu?

Nauką i pieniędzmi drudzy cię bogacą;

Mądrość musisz sam z siebie własną zdobyć pracą

– pisał mistrz Adam Mickiewicz.

4 lipca 2020 r. mija 150 lat od chwili, gdy jego prochy zwieziono z Paryża pociągiem, z krakowskiego dworca poprowadzono je w kondukcie ulicą Warszawską przez plac Matejki, Basztową, Sławkowską, Rynek Główny, Grodzką i Bernardyńską na Wawel, by złożyć je w umyślnie przygotowanej krypcie wieszczów. Na dnie sarkofagu wysypano piasek z dna Niemna i ziemię z Nowogródka.