26 czerwca 2022

Tajemnice różańca

Teksty biblijne oraz ikony wszystkich tajemnic różańca.

Każdy z poniższych przycisków zawiera link do poszczególnych tajemnic różańcowych – odpowiadających im tekstów biblijnych oraz obrazów, które je ilustrują.

TAJEMNICE RADOSNE

TAJEMNICE ŚWIATŁA

TAJEMNICE BOLESNE

TAJEMNICE CHWALEBNE