Zwiastowanie

Dziś Kościół świętuje Zwiastowanie. Anioł wszedł do Maryi i oznajmił jej, że Bóg, który przed wiekami narodził się z Ojca bez udziału matki, teraz narodzi się człowiekiem: matki, bez udziału ojca.

(więcej…)
Zwiastowanie Read More