Siódme niebo

Przeszczęśliwy, zachwycony, spełniony i zadowolony – mówi, że jest w siódmym niebie. Skąd się to wzięło?

W czasach starożytnych niebo było niejedno. Egipcjanie doliczyli się ich aż jedenaście. Siedem nieb opisywała kosmografia żydowska, nawiązując do niebiańskiej siódemki: Słońca, Księżyca i pozostałych pięciu planet. Stąd się zresztą wziął żydowski i w ogóle starożytny zwyczaj, że na zaślubinach musiało być pięć druhen, albo wielokrotność tej liczny. Pamiętacie Jezusową przypowieść o pannach z lampami, które czekały na oblubieńca (Mt 25,1nn)?

Od Żydów teorię siedmiu nieb przejęli Muzułmanie. I dokładnie opisali każde z nich. Niezwykle zajmująco:

🔸️ Pierwsze niebo jest ze srebra. Wiszą na nim – jak lampy – gwiazdy. A każda ma swojego anioła, który ją opatruje. W tym niebie przebywają Adam i Ewa.

🔸️ W drugim niebie – ze szczerego złota – przebywają Jezus i Jan Chrzciciel (pamiętajmy, że mowa o niebie w ujęciu wyznawców Allaha, dla których Jezus jest tylko prorokiem, podobnie, jak Jan Chrzciciel).

🔸️ Trzecie niebo jest perłowe. To coś w rodzaju biura ewidencji ludności. Stanowi ono kwaterę anioła Azraela, który nieustannie ślęczy nad wielką księgą, zapisując w niej imiona nowo narodzonych i wykreślając imiona zmarłych.

🔸️ Czwarte niebo jest z białego Złota. Przebywa tutaj Henoch, potomek Noego i Seta. Nigdy nie umarł, ale w wieku 365 lat został wzięty do tego właśnie nieba (Por. Rdz 5,22 i Hbr 11,5). Henochowi towarzyszy Anioł Łez. Jedyne jego zajęcie polega na opłakiwaniu ludzkich grzechów.

🔸️ Piąte niebo znajduje się pod zarządem Aarona. Pali się tutaj praogień, którego dogląda oddelegowany w tym celu anioł. Niebo to uczynione jest ze srebra.

🔸️ Szóstym niebem włada Mojżesz. To niebo rubinowe. Przebywa w nim uczyniony z ognia i śniegu anioł, który jest strażnikiem nieba i ziemi.

🔸️ Wreszcie – interesujące nas najbardziej – siódme niebo. Tworzy je światłość wiekuista. Niebem tym zarządza Abraham. Choć to kosmografia Muzułmanów, my jednak mówimy o zmarłych, że przenoszą się na łono Abrahama, o którym zresztą mówi sam Jezus w przypowieści o żebraku Łazarzu (Łk 16,19nn). A dla zmarłych prosimy „Światłość wiekuista niechaj im świeci…”.

Według tradycji Islamu w siódmym niebie przebywają święci. Każdy z nich ma 70 tysięcy głów, każda z tych głów ma 70 tysięcy ust. W każdych z tych ust jest 70 tysięcy języków. A każdy z tych języków śpiewa chwałę Najwyższego w 70 tysiącach języków. Niepojęte.