Miłosierdzie

Najwyższemu nie chodzi o to, jaki byłeś czy jesteś. Dla Niego liczy się tylko to, kim będziesz. I to jest właśnie Miłosierdzie Boże.

Na obrazku: fragment „Stworzenia Świata” z Kaplicy Sykstyńskiej, a konkretnie – stworzenie luminariów: Słońca i Księżyca – w połączeniu z dzisiejszym wschodem Słońca nad pasmem Magurki Wilkowickiej.