Wąsy

Bielsko-Biała jest jedynym miastem, w którym Franciszek Jan Smolka ma swój plac.

Franciszek Smolka, patron bielskiego placu – dawniej Dolnego Rynku – był posiadaczem najdorodniejszych wąsów w całej Galicji. Ów „podnośny” zarost liczył w jego przypadku aż 80 cm rozpiętości!

Smolka przez 13 lat był prezydentem parlamentu wiedeńskiego. To długo. Podczas bankietu jubileuszowego hr. Wojciech Dzieduszycki wygłosił taką mowę na część Smolki:
– Starożytni Grecy wierzyli, że muza darzy nowo narodzone dziecię pocałunkiem. Jeśli złoży go na czole, dziecko będzie filozofem; jeśli na ustach – będzie mówcą, na oczach – malarzem. W co ciebie, ekscelencjo, ucałowała muza, skoro już tyle lat SIEDZISZ na fotelu prezydenta parlamentu?

Bielsko-Biała jest jedynym miastem, w którym Franciszek Jan Smolka ma swój plac. W kilku innych patronuje ulicom.

W młodości buntownik, potem prawnik i polityk, inicjator sypania Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie – wielki człowiek.