22 marca 2023

Milczenie

Odzywać się? Czy też nie?

Zachowaj mnie, Panie, od zgubnego mniemania, że muszę coś powiedzieć: na każdy temat i przy każdej okazji.

Bo człowiek, gdy milczy, sprawia wrażenie głupca. A kiedy się odezwie, rozwiewa wszelkie wątpliwości.