Człowiek w dole

Czym islam jest wiarą? Jak odnosi się do Jezusa? Zobacz. Posłuchaj.

Wpadł człowiek do głębokiego dołu. I nie był w stanie wydostać się o własnych siłach.
Przechodził tamtędy Budda. Stanął, schylił się, wyciągnął ramię:
– Pomogę ci, tylko musisz dosięgnąć mojej dłoni – powiedział.
Nie udało się.
Przechodził Mahomet. Nachylił się i powiedział:
– Nic się nie dzieje bez woli Boga. Skoro się tu znalazłeś, na pewno sobie na to zasłużyłeś.
Przechodził Chrystus. Widząc marny los człowieka sam wskoczył do dołu, podsadził nieboraka i pomógł mu się wydostać na wolność.

O Chrystusie, Buddzie i Mahomecie rozmawiam z Leszkiem Łysieniem. Zapraszam do wysłuchania.