22 marca 2023

Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem (Wj 33,11).

I do dziś nie wiadomo, czy wówczas, kiedy Bóg i człowiek rozmawiają, to człowiek staje się boski, czy też Bóg staje się ludzki.