Skała pod Kopułą

Pałac Kultury i Nauki, choć to element napływowy, w panoramie Warszawy jest znakiem rozpoznawczym. Identycznie rzecz ma się z Meczetem Skały w Jerozolimie.

(więcej…)

Złota reguła

Tak mówi się o zasadzie, podsumowującej wszystkie przykazania, dotyczące relacji z ludźmi: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie”.

(więcej…)