„Niemiecka” Katedra

Zapraszam do obejrzenia galerii moich zdjęć bielskiej katedry.

109 lat temu biskup wrocławski Georg Kopp poświęcił odnowiony i rozbudowany kościół św. Mikołaja w Bielsku – obecną katedrę w Bielsku-Białej.

Georg Kopp sprawował rządy w rozległej diecezji wrocławskiej, która sięgała aż po Śląsk Cieszyński z Bielskiem włącznie. Słynął z gorliwej przychylności względem rządu pruskiego. Był natomiast przeciwnikiem wszelkich działań propolskich na Śląsku Cieszyńskim i Górnym Śląsku. Zdecydowanie sprzeciwiał się strajkowi szkolnemu we Wrześni. Podobno blokował nawet skargi, jakie w sprawie germanizacji słali do papieża rodzice polskich dzieci. To on stał za odmową ślubu kościelnego Wojciechowi Korfantemu – znany działacz polski na Śląski, by zawrzeć małżeństwo, musiał udać się do Krakowa.

Dla uczczenia kardynała Georga Koppa kopalnię w Katowicach (Kattowitz) nazwano „Eminenz”, a jeden z jej szybów ochrzczono imieniem Georg (Georgschacht). Wieża tego szybu jest odnowionym znakiem rozpoznawczym centrum handlowego „Silesia” w Katowicach, zbudowanego na terenie dawnej kopalni Georg.