4 października 2022

Słowo

Krotki wykład o słowie „słowo”.

I pytanie o to, czy władza ma rozum. Zapraszam.