28 listopada 2022

Rano

U Zygmuntów codziennie rano cała familia pije kapuczino.

Z tym, że Zygmunt i jego żona piją kapuczino bez mleka, a dzieci – bez kawy.