23 maja 2022

Traktor

Zygmunt pojechał na wieś odwiedzić kolegę. Zaszedł do drzwi. Zamknięte. Puka.
– Kto tam?
– Ja do Jarka!
– A ja traktor…