23 maja 2022

Zmartwychwstaniesz

…nawet jeśli śmierci bać się nie przestaniesz i tak zmartwychwstaniesz.