9 listopada: Matka i Głowa

Bazylika Laterańska jest pierwszą świątynią chrześcijaństwa. Ważniejszą od Bazyliki Świętego Piotra. I z barwniejszą historią, której nie są obce zdrady, spiski i zamachy.

(więcej…)