Zanim wydasz wyrok

Nie możesz wymówić się od winy, człowieku, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia.

W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz.

Ten tekst – początek 2. rozdziału Listu świętego Pawła do Rzymian – czyta się dziś w kościele.

Grafikę wyjąłem z sieci.