Co można kupić?

Pieniądze, to nie wszystko.

Tak, możesz kupić książkę. Ale nie kupisz rozumu.

Możesz kupić pocałunek, ale nie kupisz miłości.

Możesz kupić dom, ale nie kupisz rodziny.

Możesz kupić luksus, ale nie kupisz piękna.

Możesz kupić lekarstwo, ale nie kupisz zdrowia.

Możesz kupić krzyż, ale nie kupisz wiary.

Możesz kupić miejsce na cmentarzu i solidny grobowiec, ale nie kupisz nieba.