Dzień Kobiet

Dlaczego kobiety bez mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją?

– Bo stworzył „Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył: stworzył ich mężczyzną i niewiastą” (Rdz 1,27).
– Zaraz, kogo w końcu stworzył Najwyższy: „GO” – tego człowieka – czy „ICH” – tych ludzi?
– Nie pada tutaj słowo „ludzi”. Jest tylko „człowiek”. Mężczyzna i niewiasta razem dają pełnego, całego, kompletnego człowieka.
– Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje (Ef 5,28) – podsumowuje święty Paweł.
To tyle w temacie Dnia Kobiet.