16 sierpnia 2022

Rywalizacja

Gdybym stanął w szranki z Piłatem…

Jestem lepszy od Piłata.

On do ukrzyżowania Jezusa, potrzebował solidnej belki.

Mnie, by ukrzyżować bliźniego, wystarczy drzazga wyjęta z jego oka.

[obrazek: Jacek Malczewski – Chrystus przed Piłatem]