3 lipca 2022

Rozmawialiśmy…

…o życiu wiecznym. I o argumentach.

– Jest jakieś „potem”? Czy to wszystko prawda, z tym życiem wiecznym? Czy może tylko ściema taka?

– Otwórz Pismo Święte. Tam są argumenty.

– Wierzący nie potrzebuje argumentów. A niewierzącego i tak nie przekonają.