28 czerwca 2022

Trzy godziny

Pewnego razu Zygmunt poszedł do opery. Na 18:00. Kiedy po trzech godzinach ukradkiem spojrzał na zegarek, była 18:20.