BYŁEM W BOBRKU

Ojciec jest źródłem, Syn – strumieniem, który z tego źródła wypływa a Duch Święty – wodą, która czerpiemy, żeby się napić.

(więcej…)