10 czerwca 2023

Taki dzień

Dziś jest 13 listopada 2021.

13. dzień miesiąca jest 12 razy w roku. To nic takiego.

13 listopada powtarza się co roku. To także nic szczególnego.

Ale 13 listopada 2021 jest tylko raz w życiu. I raz w całej historii, od początku do końca świata.

Dlatego nie mogę zmarnować tego dnia narzekając, że mglisto, zimno i jesienne. Przynajmniej raz się uśmiechnę.