Piasek i kamień

Na czym zapisujesz swoje relacje z ludźmi?

Szli przez pustynię. Pokłócili się. Jeden z nich uderzył drugiego w twarz. Uderzony napisał patykiem na piasku: „mój przyjaciel mnie spoliczkował”.
Dotarli do oazy. Kąpiąc się w sadzawce ten spoliczkowany zaczął tonąć. Towarzysz wyciągnął go z wody. Przywrócony życiu wyrył na kamieniu: „mój przyjaciel mnie uratował”.
– Dlaczego o spoliczkowaniu napisałeś na piasku, a o uratowaniu na kamieniu?
– Żeby wiatry zwiały z piasku zapis twojej winy. Żeby deszcze nie spłukały z kamienia pamięci o twoim dobrym uczynku.

Na czym zapisujesz swoje relacje z ludźmi – te dobre i te złe? Umiesz właściwie używać piasku i kamienia? Nigdy ci się nie mylą?