22 maja 2022

Teraz

Grzesznik ma bogatą przeszłość.
Święty ma obfitą przyszłość.
Ja ma swoje biedne teraz.