26 czerwca 2022

Zmartwienie

Człowiek martwi się tylko wówczas, gdy wie, co go czeka oraz wtedy, kiedy nie wie, co go czeka.