17 stycznia 2022

Człowiek martwi się tylko wówczas, gdy wie, co go czeka oraz wtedy, kiedy nie wie, co go czeka.