3 lipca 2022

Jak góry

Jacy jesteśmy?

Ludzie są tacy sami, jak góry.

Wielcy wyglądają z bliska na mniejszych.

Mali z bliska wydają się więksi.